Zeus

05.08.2011 11:43

 

Jméno: Zeus (2. pád Dia)

Věk: Není známo ale je jisté že je hodně starý

Datum : To nikdo neví

Místo: Aigaiské pohoří na Krétě

Rasa: Vládce bohů

Vzhled: Zeus je vypadá jako starší chlapík. Má delší černé vlasy a plnovous. Je středního vzrůstu a na první pohled by mu nikdo neřekl přes pět tisíc let.

Historie: Zeus se narodil titánovi Kronovy a jeho  sestře Rheie. Byl nejmladším že všech jejich dětí. Jeho otec kronos si vyslechl prokletí protože svrh svého otce tak že i jeho svrhne jeho dítě, proto je všechny spolknul. Naštěstí byla Diova matka nešťastná tak dala Kronovi místo Dia jen kámen a Dia schovala do hor kde vyrůstal. Po dlouhé době donutil Krona aby vyvrhl všechny jeho sourozence a rozpoutal válku mezi titány a bohy. Nakonec stejně bohové vyhráli a bohové velké trojky (Zeus, Poseidon a Hádes) si rozdělili vládu. Poseidon si vybral vládu nad oceánem a zemětřesením, Zeus si vybral vládu nad oblohou a blesky a Hádes byl svržen bratry do podsvětí.

Povaha: Někdy bývá trochu arogantní ale jinak je skoro pořád nabručený a jen na málokoho je milý.

Schopnosti: Ovládání blesků a všechno co by měl nejvyšší bůh umět 

Majetek: štít na kterém je hlava Gorgony a ti kdo se na štít podívají a docela leknou protože neví jestli zkamení nebo ne ,Blesk - nejmocnější zbraň pod sluncem a taky je to jeho symbol, několik přisluhovačů jako například hydra

Kontakt: percy-rpg@seznam.cz