Silvester

Silvester

Jméno: Silvester
Druh: kůň
Majitel: Astra White
Historie: Astra milovala přírodu a tak rodiče přesvědčila aby bydleli u jezera. Jednou když přeplavala na druhou stranu jezera, se rozhodla, že to tam prozkoumá. Bylo jí 13 let. Tehdy narazila na svou první příšeru a přemohla ji, sice nikdo neví jak ale hlavní bylo, že přežila. V lese se z toho šoku zhroutila a tam ji našel nějaký milý starší pán. Zavedl ji na svoji farmu a ona uviděla spoustu koní- všem rozuměla. Sice se jí to zdálo divné, ale pánovi to říkat nechtěla. Procházeli kolem všech boxů. Pán ji vedl na lavičku před jeho domem. Tam ji posadil a odskočil pro něco do domu. Astra mezitím pozorovala všechny koně. Její zrak se zastavil na nezkrotitelném hřebci. Vzpínal se a nikoho k sobě nepustil. Astra vstala a došla k jeho boxu. Kůň se uklidnil a ona ho pohladila. Když to uviděl pán, zděsil se. Bál se že ten kůň Astru kopne, ale kůň se nechal v klidu hladit. Tak ji pán navrhl ať si ho koupí. Rodiče ji to povolili, sice se zdráháním ale povolili. A tak si ho Astra koupila. Pojmenovala ho Silvester. Byl ustájen u toho pána na farmě a ona se tam o něj chodila starat. Když měla odjet do tábora, rozhodla se, že Silvestera vezme sebou. Rodiče se ji to snažili vymluvit, ale marně. A tak s ní je v táboře a je ustájen v místních stájích.